Thermosept NKP 6kg

Výrobce: SCHULKE
Kód: 146403
Balení: min=1ks
Neutralizační přípravek (kyselina fosforečná) do mycích automatů.
2.171,00 Kč
1.938,39 Kč bez DPH
Skladem 5 ks
ks

Popis produktu

Thermosept NKP 6kg

Neutralizační přípravek (kyselina fosforečná) do mycích automatů.

Nebezpečí:
  • Může být korozivní pro kovy.
  • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Prevence:
  • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

Opatření:
  • Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
  • Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/ lékaře.

Odstranění:
  • Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Upozornění:
  • Používejte přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Před použitím zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro doporučujeme poradu s lékařem. Pečlivě si přečtěte informace o výrobku a je-li součástí, tak i návod k jeho použití.
  • Klinická účinnost zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro nemusí být zaručena, lepší nebo rovnocenná s účinností jiné léčby nebo jiného zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro a jeho použití může být spojeno s riziky.

Přikoupit k produktu

Aniosyme XL3 5 l
3113270
3113270

Aniosyme XL3 5 l

Přípravek k vysoce účinnému čištění a dekontaminaci instrumentaria, včetně endoskopického vybavení.
Přípravek k vysoce účinnému čištění a dekontaminaci instrumentaria, včetně endoskopického vybavení.
Skladem > 10 ks
2.758,00 Kč
2.279,34 Kč bez DPH
ks
Aspirmatic 2l den
70003401
70003401

Aspirmatic 2l den

Dezinfekce odsávacího systému. Tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi.
Dezinfekce odsávacího systému. Tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi.
na objednávku
1.382,00 Kč
1.233,93 Kč bez DPH
ks

Je mnoho důvodů Proč nakupovat u nás

Největší výběr
Díky spolupráci s mateřskou společností Promedica máme zboží, které jinde nenajdete.
Odborníci na telefonu
S výběrem zboží i objednávkou vám poradí skuteční odborníci.
Vzorky zdarma
K nákupu od nás můžete dostat vzorky zdarma na vyzkoušení.
Bonusy a akce pro lékaře
Při registraci své ordinace máte automaticky nižší ceny a můžete sbírat bonusové body.