Výrobce: HARTMANN-RICO
Kód: 972672
Balení: min=1ks
AKCE!!!!! SLEVA!!!! Exp. 6/6.2024
599,00 Kč
534,82 Kč bez DPH
Skladem 2 ks
ks

Popis produktu

Korsolex basic 2l

Dezinfekční přípravek na bázi aldehydu vhodný k dezinfekci termolabilních i termostabilních nástrojů.
Korsolex® basic je vhodný pro manuální dezinfekci termostabilních i termolabilních nástrojů (vč. flexibilních endoskopů). Je vhodný pro dezinfekci ponořením a pro všechny zavedené cirkulační metody.

Vlastnosti výrobku:

 • Široké spektrum účinnosti, vč. virucidní a sporicidní účinnosti
 • Korsolex basic je vhodný pro manuální dezinfekci termostabilních i termolabilních nástrojů (vč. flexibilních endoskopů). Je vhodný pro dezinfekci ponořením a pro všechny zavedené cirkulační metody.
Spektrum účinnosti:
 • baktericidní, fungicidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV) tuberkulocidní, mykobaktericidní, sporicidní, adeno-, papova-, polio-, rota-, vaccinia viry, HAV a SARS
Složení:
 • glutaral (glutaraldehyd), (ethylendioxy)dimethanol (1,6-dihydroxy-2,5-dioxahexane)
Alikace - expozice:
 • k získání požadované koncentrace pracovního roztoku se rozpustí daná dávka koncentrátu ve vodě
 • dezinfekce a čištění: 2 % koncentrace, expozice 1 hodina
 • druhý stupeň dezinfekce: 2 % koncentrace, expozice 15 minut
 • vyšší stupeň dezinfekce: 5 %, expozice 4 hodiny
Upozornění:
 • Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • Podezření na genetické poškození.
 • Může vyvolat rakovinu.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Způsobuje poleptání dýchacích cest.
Prevence:
 • Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
 • Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Opatření:
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
 • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
Baleno:
 • 2 l láhev
 • min. 1 ks

Přikoupit k produktu

Aspirmatic 2l den
70003401
70003401

Aspirmatic 2l den

Dezinfekce odsávacího systému. Tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi.
Dezinfekce odsávacího systému. Tekutý přípravek pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy v zubní praxi.
na objednávku
1.382,00 Kč
1.233,93 Kč bez DPH
ks
Thermosept NKP 6kg
146403
146403

Thermosept NKP 6kg

Neutralizační přípravek (kyselina fosforečná) do mycích automatů.
Neutralizační přípravek (kyselina fosforečná) do mycích automatů.
Skladem 5 ks
2.171,00 Kč
1.938,39 Kč bez DPH
ks
Aniosyme XL3 5 l
3113270
3113270

Aniosyme XL3 5 l

Přípravek k vysoce účinnému čištění a dekontaminaci instrumentaria, včetně endoskopického vybavení.
Přípravek k vysoce účinnému čištění a dekontaminaci instrumentaria, včetně endoskopického vybavení.
Skladem > 10 ks
2.758,00 Kč
2.279,34 Kč bez DPH
ks

Je mnoho důvodů Proč nakupovat u nás

Největší výběr
Díky spolupráci s mateřskou společností Promedica máme zboží, které jinde nenajdete.
Odborníci na telefonu
S výběrem zboží i objednávkou vám poradí skuteční odborníci.
Vzorky zdarma
K nákupu od nás můžete dostat vzorky zdarma na vyzkoušení.
Bonusy a akce pro lékaře
Při registraci své ordinace máte automaticky nižší ceny a můžete sbírat bonusové body.